Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2020-04-21

Sammanträde 2020-04-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Servicenämnden

4 Delegationsordning vid servicenämnden

5 Remiss, material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:06), KS 2020/352

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2020-03-10 och 2020-04-14

7 Anmälan av beslut fattade på delegation

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista mars

9 Anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2020

10 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Servicenämnden

§9 Anmälan om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2020