Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2020-09-29

Sammanträde 2020-09-29

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2020-09-22

6 Anmälan av beslut fattade på delegation

7 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte