Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-02

Sammanträde 2015-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bodholmsplan 2, Konferensrummet Stora Sky

Inte öppet för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

3 Val till socialdelegerade utskottet, dnr 1.1/1337-2014

4 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens råd för funktionshindersfrågor under perioden 2015-2018, dnr 8/1198-2014

5 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens pensionärsråd 2015, dnr 7/1331-2014

Anmälningsärenden

6 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd mandatperioden 2015-2018, dnr 1.1/1353-2014

7 Anmälan rutiner sociala delegatonen, 1.1/1375-2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (195 kb)

§1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val till socialdelegerade utskottet

§4 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor under perioden 2015-2018

§5 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens lokala pensionärsråd

§6 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd, mandatperioden 2015-2018

§7 Lokala rutiner för sociala delegationen