Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-29

Sammanträde 2015-10-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2015-09-24, öppna delen

Medborgarförslag

4 SL-kort till ungdomar, inkommet medborgarförslag

5 Papperskorgar, inkommet medborgarförslag

6 Öppet möte om människor på flykt, inkommet medborgarförslag

7 Kvinno- och tjejsim, inkommet medborgarförslag

8 Informationstavlor på Vårbergstoppen, inkommet medborgarförslag

9 Råttor som har bosatt sig på Skärholmshöjden, svar på medborgarförslag

Svar på skrivelser

10 Råttproblem

11 Fler toaletter till utemiljön kring Skärholmens gård

12 Utredning om gifttunnor

Beslutsärenden

13 Månadsrapport per september 2015

14 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd

15 Förlängning av avtal avseende städtjänster i Skärholmen

16 Förlängning av avtal avseende städtjänster i Skärholmen

17 Förlängning av avtal avseende städtjänster i Skärholmen

18 Förlängning av avtal med Fazer AB avseende måltidsservice

Remissärenden

19 Skillnadernas Stockholm

20 Matglädje för Stockholms barn och äldre

21 Ta krafttag mot våldsbejakande extremism

22 Motion om sommarlovsentreprenörer

Anmälningsärenden

23 Samråd inför trafikförändringar i SLs busstrafik från och med januari 2016

24 Anmälan av delegationsbeslut, Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Somaliska föräldraforum

25 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Tarantella

26 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Elan Pizzeria och Bar

27 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Douglas sportsbar

28 Inbjudan till gemensamt genomförande av teknisk etablering samt verksamhetsinförande av it-baserade verksamhetssystem, inklusive service desk samt förvaltning inom "Skolplattform Stockholm"

29 Inbjudan till gemensam upphandling av bemanningstjänster vid vakanser för pedagogiska verksamheter

Protokoll

30 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-09-24

b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-10-21
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-10-22
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-06-03
e. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-06-13
f. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-06-22
g. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-07-07
h. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-07-22
i. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-08-05
j. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-08-12
k. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-08-26
l. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-09-01
m. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-09-07

n. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-09-16
o. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-09-30
p. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-10-21
Dukas till sammanträde

31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Balanslista uppdrag SDN 10/2015-10-29

§21 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§22 Godkännande av dagordning

§23 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-09-24, §10 - §35

§24 SL-kort till ungdomar

§26 Öppet möte om människor på flykt

§27 Kvinno- och tjejsim

§28 Informationstavlor på Vårbergstoppen

§29 Råttor som har bosatt sig på Skärholmshöjden

§31 Fler toaletter till utemiljön kring Skärholmens gård

§34 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd

§35 Förlängning av avtal avseende städtjänster i Skärholmen

§36 Förlängning av avtal avseende städtjänster i Skärholmen

§37 Förlängning av avtal avseende städtjänster i Skärholmen

§38 Förlängning av avtal med Fazer AB avseende måltidsservice

§43 Samråd inför trafikförändringar i SLs busstrafik från och med januari 2016

§44 Anmälan av delegationsbeslut, Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Somaliska föräldraforum

§45 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Tarantella

§46 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Elan Pizzeria och Bar

§47 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Douglas sportsbar

§48 Inbjudan till gemensam genomförande av teknisk etablering samt verksamhetsinförande av it-baserade verksamhetssystem, inklusive service desk samt förvaltning inom "Skolplattform Stockholm"

§49 Inbjudan till gemensam upphandling av bemanningstjänster vid vakanser för pedagogiska verksamheter

§51 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§52 Balanslista uppdrag SDN 10/2015-10-29

§53 Kommunala väggar för graffiti

§54 Förbättrade parkeringsmöjligheter i Bredängs centrum

§55 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser