Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-11-04

Sammanträde 2013-11-04

Datum
Klockan
08.30
Plats
Stora konferens, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr, Stockholm.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Beslutsärende

3 Inhyrning av lokaler för Barnahus

Dnr 2.2-844/2013

Sida 2 (1)
SOCIALNÄMNDEN

Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se
SOCIALNÄMNDEN
Sida 1 (1)
2013-10-30

SOCIALNÄMNDEN

Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (65 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Inhyrning av lokaler för Barnahus