Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärende

3 Svar på skrivelse om avbrytande av upphandling av vård- och omsorgsboende Gamlebo

Beslutsärenden

4 Månadsrapport för november

5 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

6 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna i Kungsholmen stadsdelsförvaltning

7 Lägesrapport och rapportering av utvärdering av Bostad Först i Stockholms stad

8 Bostad med särskild service LSS 9§9 - uppföljning av insatsen

9 Sociala insatsgrupper för unga vuxna mellan 19-29 år

10 Rapport från "Samverkan vid Pelarbackens mottagning för hemlösa"

11 Fördelning av Forsknings- och utvecklings medel

12 Ansökan om bidrag till Crossroads

Anmälningsärenden

13 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (201 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Svar på skrivelse om avbrytande av upphandling av vård- och omsorgsboende Gamlebo Dnr 2.11.2-94/2014

§4 Månadsrapport för november Dnr 1.2-878/2014

§5 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Dnr 3.1-54/2014

§6 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna i Kungsholmens stadsdelsförvaltning Dnr 3.1-54/2014

§7 Lägesrapport och rapportering av utvärdering om Bostad Först i Stockholms stad Dnr 3.2-68/2014

§8 Bostad med särskild service LSS 9§9, uppföljning av insatsen Dnr 3.6-193/2014

§9 Sociala insatsgrupper för unga vuxna mellan 19-29 år Dnr 3.2-563/2014

§10 Rapport från "Samverkan vid Pelarbackens mottagning för hemlösa" Dnr 3.2-549/2014

§11 Fördelning av FoU-medel Dnr 3.2-482/2014

§12 Ansökan om bidrag till Crossroads Dnr 10.1-263/2014

§15 Förvaltningsinformation