Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-01-04

Sammanträde 2016-01-04

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Val till utskott för tillståndsärenden, individärenden samt organisations- och föreningsärenden

4 Inhyrning av lokal för asylboende i Hässelby

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Val till utskott för tillståndsärenden, individärenden samt organisations- och föreningsärenden

§4 Inhyrning av lokal för asylboende i Hässelby