Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-04-19

Sammanträde 2016-04-19

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

Avdelningschef Alexandra Göransson och personalchef Ingrid Klaus informerar om förvaltningens arbete mot hot och våld

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 SOU 2016:2 Effektiv vård. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-115/2016
Omedelbar justering

7 Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport mars 2016

9 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

Dnr 1.3.1-118/2016
Omedelbar justering

10 Rapport PRIO-medel för vuxna och barn och unga med psykisk ohälsa, 2015 och nya stimulansmedel 2016

11 Delrapport Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell utsatthet och exploatering, 2014 -2015 samt inriktning för år 2016

12 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

13 Projekt Sommarnatt 2016 - ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Convictus, Filadelfiaförsamlingen och Stockholms stadsmission

Anmälningsärenden

14 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Palatset

15 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Kruton

16 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Giovannis

17 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Linggården

18 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Övriga frågor

Sekretessärenden

20 Upphandling av boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl avseende enstaka platser

Dnr 2.11.2-733/2015
Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-119/2016

§6 Effektiv vård (SOU 2016:2) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-115/2016

§7 Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

§8 Månadsrapport mars 2016 Dnr 1.3.1-812/2015

§9 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 Dnr 1.3.1-118/2016

§10 Rapport PRIO-medel för vuxna och barn och unga med psykisk ohälsa under 2015 och nya stimulansmedel för 2016 Dnr 3.2.3-1009/2015

§11 Delrapport Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell utsatthet och exploatering, 2014­2015 samt inriktning för år 2016 Dnr 3.2-80/2014

§12 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Dnr 3.4.1-857/2015

§13 Projekt Sommarnatt 2016 - ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Convictus, Filadelfiaförsamlingen och Stockholms stadsmission Dnr 8.1.1-168/2016

§14 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Palatset Dnr 1.6.1-124/2016

§15 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Kruton Dnr 1.6.1-24/2016

§16 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Giovannis Dnr 1.6.1-152/2016

§17 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Linggården Dnr 1.6.1-51/2016

§18 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§20 Upphandling av boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl avseende enstaka platser Dnr 2.11.2-733/2015