Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-03-27

Sammanträde 2018-03-27

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Modernisering av sociala system. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Svar på nämndens skrivelser

6 HVB-boenden för asylsökande. Svar på skrivelsen från L.

Övriga beslutsärenden

7 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhet. Årsrapport 2017

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 Boendeplan 2018-2022

10 Revidering av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare

11 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

12 Patientsäkerhetsberättelse 2017

13 Månadsrapport februari 2018

14 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020-2021

Anmälningsärenden

15 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Älvsjö boende i Stockholm

16 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§6 HVB-boenden för asylsökande Svar på skrivelsen från L Dnr 1.7.2­42/2018

§7 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhet. Årsrapport 2017 Dnr 2.11.6-21/2018

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 1.2.2­77/2017

§10 Revidering av Stockholms Stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare Dnr 3.1.1­ 12/2018

§11 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice Dnr 3.1.1.­ 705/2016

§12 Patientsäkerhetsberättelse 2017 Dnr 1.4.1­76/2018

§13 Månadsrapport februari 2018 Dnr: 1.3.1­536/2017

§14 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020-2021 Dnr: 1.3.1­92/2018

§15 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Älvsjö boende i Stockholm Dnr: 1.6.1­426/2017

§16 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.