Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-05-15

Sammanträde 2018-05-15

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar *Muntlig lägesrapport av den kvalitativa delen i kartläggningen hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö - Rúna í Baianstovu, Lektor i socialt arbete, Örebro universitet.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2017

6 Affordable housing, motion 2017:75 (Centerpartiet) Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

8 Redovisning av statsbidrag våld i nära relationer 2017 Omedelbar justering

9 Fördelning av statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården 2018

10 Socialtjänstrapport 2017 En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

11 Trygghetspris 2018 Omedelbar justering

12 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2017

13 Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen för socialnämnden

Anmälningsärenden

14 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Eurenii Minne i Stockholm

15 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Inkomna handlingar, d) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§6 Affordable housing, motion 2017:75 (Centerpartiet) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1­51/2018

§7 Delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) Dnr 1.7.1­187/2018

§8 Redovisning av statsbidrag våld i nära relationer 2017 Dnr 1.5.2­71/2017

§9 Fördelning av statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården 2018 Dnr 1.5.2­176/2018

§10 Socialtjänstrapport 2017- En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad Dnr 3.1.1­699/2017

§12 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2017 Dnr 3.1.1­167/2018

§13 Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen för socialnämnden Dnr 1.2.1-188 /2018

§14 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Eurenii Minne i Stockholm Dnr 1.6.1­35/2018

§15 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.