Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-02-19

Sammanträde 2019-02-19

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande över revisionsrapport "Hedersrelaterat våld och förtryck" nr 9/2018

Övriga beslutsärenden

6 Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen för socialnämnden

Dnr 1.2.1-188/2018
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Reviderat avtal med SHIS

8 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2018

9 Årsrapport 2018 socialtjänstinspektörer

10 Årsrapport 2018 funktionshinderinspektörer

11 Tillsynsplan för folköl- och tobak 2019

12 Redovisning lex Sarah 2018

13 Val av två ledamöter till bostadsförmedlingens förtursutskott

15 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 2019

Dnr 3.1.2-571/2018
Omedelbar justering

16 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2018

Dnr 3.1.2-654/2017
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende tillsyn av Socialförvaltningen Stockholms stad vid LSS-hälsan.

18 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Inkomna handlingar, d) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll e) Anmälan av utskottsprotokoll

Övriga frågor

19 Övriga frågor

Sekretessärenden

20 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokollsjusterare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Yttrande över revisionsrapport "Hedersrelaterat våld och förtryck

§6 Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen för socialnämnden

§9 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2018

§10 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2018

§11 Tillsynsplan för folköl och tobak 2019

§12 Redovisning av lex Sarah 2018

§13 Val av två ledamöter till Bostadsförmedlingens förtursutskott för 2019

§15 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 2019

§16 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2018

§17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende tillsyn av Socialförvaltningen Stockholms stad LSS-hälsan Dnr 1.6.1.-393/2018

§18 Justerat protokoll från nämndens sammanträde den 22 januari 2019.