Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-08-25

Sammanträde 2020-08-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36 Farsta

Förvaltningen lämnar information om hur verksamheterna under nsommaren påverkats av Corona Läs mer...situationen

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion (SD) om att klarlägga Stockholms stads kostnader för nyanlända, asylinvandring och illegala invandrare - svar till kommunstyrelsen KS 2020/393

6 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020 - svar till kommunstyrelsen KS 2019/1954

7 Reglering av undersköterskeyrket- kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) - svar till kommunstyrelsen KS 2020/871

8 Slutbetänkande av utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken- Högre växel i minoritetspolitiken-Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) - svar till kommunstyrelsen KS 2020/974

Övriga beslutsärenden

9 Månadsrapport för juli månad 2020

10 Projektet ”Att höra till - Insatser för äldre i utsatta livssituationer”- Information med anledning av situationen med Covid 19”

11 Kvalitetsgranskning Familjevård - hälsa, umgänge och delaktighet - Socialinspektörernas kvalitetsgranskning

12 Delegation från stadsdelsnämnderna till funktionhinderinspektörerna och socialtjänstinspektörerna

13 Ledsagning för inköp av dagligvaror - en översyn av möjligheterna till ledsagning och ledsagarservice för inköp av dagligvaror - redovisning av budgetuppdrag

14 Uppföljning av idéburet offentligt partnerskap IOP riktat till utsatta EU-medborgare - uppföljning av verksamheten under perioden 2019-11-01-2020-04-30

15 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-08-19
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-08-20
(utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottets sammanträden 2020-05- 05-04 och 2020-06-16
D. Tjänstemannabeslut (finns i pärm vid sammanträdet)