Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-04-26

Sammanträde 2022-04-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU - Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU- Svar till kommunstyrelsen KS 2022/274

8 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) - Svar till kommunstyrelsen KS 2022/115

9 Ändring av reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnder - Svar till kommunstyrelsen KS 2022/210

11 Rekommendation om att anta huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg - Svar till kommunstyrelsen KS 2021/1272

13 Månadsrapport för mars 2022

16 Rätt stöd i rätt tid - En genomlysning av socialtjänstdata för barn och unga i Stockholm stad

18 Tillsyn enligt tobakslagen i Stockholms stad hösten 2021

21 Idéburet offentligt partnerskap - Utbildningsverksamhet för vuxna personer som är inskrivna i boendeenhetens verksamheter

22 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-04-20 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-04-21 (utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2022-03-22
D. Tjänstemannabeslut
E. Inkomna skrivelser

Sekretess

24 Upphandlingsdokument för upphandling av LSS-kollo i Stockholm stad

Dnr 2.3.3-128/2022 (omedelbar justering)