Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsberedningen > Sammanträde 2010-04-14

Sammanträde 2010-04-14

Datum
Klockan
16:10
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Ragnar Österbergs plan 1

1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

3 Fastställande av sammanträdestider för hösten 2010

6 Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter

Dnr 337-1723/2009 (bilaga)

Motionen har remitterats till SLK, integrationsberedningen, Romskt kulturcentrum i Stockholm, Romano Paso och DO.
Yttrande har inkommit från Stadsledningskontoret (bilaga)

7 Redovisning av Kommunstyrelsen uppdrag åt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till övergripande riktlinjer för hur stadens nämnder ska arbeta för att följa lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Tjänsteutlåtande Nationella minoriteter och minoritetsspråk med förslag till riktlinjer för Stockholms stad (bilaga) och samt Förslag till riktlinjer för Stockholms stad (bilaga) bifogas.