Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottet 2017-06-13

Organisations- och föreningsutskottet 2017-06-13

Datum
Klockan
Plats
Lokal meddelas på föredragningslistan

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Etableringsbidrag för Musketörerna i Rågsved

Ansökan om förlängt etableringsbidrag
Dnr 8.1.1-239/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Projekten "Tjejhus" och "Kvinnojour"

Ansökan om förlängt projektbidrag från föreningen Terrafem
Dnr: 8.1.1-241/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Projekt "Nu kommer jag först! - Unga tjejers och HBTQ-ungdomars guide till stresshantering, självkänsla och arbetslivet"

Ansökan om projektbidrag från Demokratipiloterna
Dnr 8.1.1-246/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Projekt "Killfrågor"

Ansökan om projektbidrag från Män för jämställdhet Stockholm Dnr: 8.1.1-267/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Etableringsbidrag för Off-Stockholm

Ansökan om förlängt etableringsbidrag Dnr 8.1.1-269/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Projekt "Nej till terror"

Ansökan om projektbidrag från Svenska Anti-Terror och Avhoppare (SATA) Dnr 8.1.1-270/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Tilläggsbidrag för Nobba Brass och Nubbe

Ansökan om tilläggsbidrag Dnr 8.1.1-271/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Projekt "BABA - råd, stöd och metod för barn som kommer ensamma"

Ansökan om projektbidrag från Stockholms Stadsmission
Dnr 8.1.1-511/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

13 Anmälan av protokolljustering

- Utskottets protokoll daterat den 28 mars 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar Eva-Lotta Elmér, chef för enheten juridik, upphandling och föreningsstöd, informerar om att socialförvaltningen genomfört tre informationsmöten gällande de nya riktlinjerna för bidrag till ideella föreningar som antogs av socialnämnden i maj 2017.

§4 Organisations- och föreningsutskottets frågor

§5 Etableringsbidrag för Musketörerna i Rågsved Ansökan om förlängt etableringsbidrag Dnr 8.1.1-239/2017

§6 Projekten "Tjejhus" och "Kvinnojour" Ansökan om förlängt projektbidrag från föreningen Terrafem Dnr: 8.1.1-241/2017

§7 Projekt "Nu kommer jag först! ­ Unga tjejers och HBTQ-ungdomars guide till stresshantering, självkänsla och arbetslivet" Ansökan om projektbidrag från Demokratipiloterna Dnr 8.1.1-246/2017

§8 Projekt "Killfrågor" Ansökan om projektbidrag från Män för jämställdhet Stockholm Dnr: 8.1.1-267/2017

§9 Etableringsbidrag för Off-Stockholm Ansökan om förlängt etableringsbidrag Dnr 8.1.1-269/2017

§10 Projekt "Nej till terror" Ansökan om projektbidrag från Svenska Anti-Terror och Avhoppare (SATA) Dnr 8.1.1-270/2017

§11 Tilläggsbidrag för Nobba Brass och Nubbe Ansökan om tilläggsbidrag Dnr 8.1.1-271/2017

§12 Projekt "BABA ­ råd, stöd och metod för barn som kommer ensamma" Ansökan om projektbidrag från Stockholms Stadsmission Dnr 8.1.1-511/2016

§13 Anmälan av protokollsjustering

§15 Sammanträdet avslutas