Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-10-16

Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-10-16

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrum Storfors, Storforsplan 36 i Farsta

Sammanträdestiden är direkt efter socialnämndens sammanträde

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Qrut. Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Qrut

6 Tillsammans. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tillsammans

7 Gatans Lag Stockholm. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Gatans Lag FF

8 Kafé i gemenskap Vällingby. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Ny Gemenskap

10 Projekt samordnade insatser för äldre i utsatthet. Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Sociala Missionen

Anmälningsärenden

11 Anmälan av delegationsbeslut. Beslut att stoppa utbetalning av verksamhetsbidrag

12 Anmälan av protokollsjustering - Utskottets protokoll

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 Qrut Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Qrut Dnr 8.1.1-425/2018

§6 Tillsammans Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tillsammans Dnr 8.1.1-403/2018

§7 Gatans Lag Stockholm Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Gatans Lag FF Dnr 8.1.1-424/2018

§8 Kafé i gemenskap Vällingby Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Ny Gemenskap Dnr 8.1.1-426/2018

§10 Projekt samordnade insatser för äldre i utsatthet Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Sociala Missionen Dnr 8.1.1-470/2018 Omedelbar justering

§11 Anmälan av delegationsbeslut Beslut att stoppa utbetalning av verksamhetsbidrag

§12 Anmälan av protokollsjustering Utskottets protokoll