Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-12-11

Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrum Storfors, Storforsplan 36 i Farsta

Sammanträdestiden är direkt efter socialnämndens sammanträde

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

5 Program för ensamkommande och nyanlända ungdomar

Dnr: 8.1.1-532/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Right To Play Sverige
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Projektet "Afro pop-up-café"

Dnr: 8.1.1-508/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Demokratipiloterna
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Projektet "Uppsökande verksamhet"

Dnr: 8.1.1-522/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Somaya kvinno- och tjejjour
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Qjouren

Dnr: 8.1.1-524/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Qjouren
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Projektet "Projektutveckling av verksamheten"

Dnr: 8.1.1525/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen nxtME
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Projektet "Centralt verksamhetsstöd"

Dnr: 8.1.1-526/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Convictus
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Villa Talita och Talita Center

Dnr: 8.1.1-527/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Talita
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Projektet "Socialt ombud"

Dnr: 8.1.1-528/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Equal
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Kafé i gemenskap Östermalm

Dnr: 8.1.1-530/2018

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Ny Gemenskap
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Organisations- och föreningsutskottets sammanträdestider år 2019

Anmälningsärenden

16 Anmälan av delegationsbeslut

17 Anmälan av protokollsjustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 Program för ensamkommande och nyanlända ungdomar Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Right To Play Sverige Dnr 8.1.1­-532/2018

§6 Projektet ;Afro pop-up-café" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Demokratipiloterna Dnr 8.1.1­-508/2018

§7 Projektet "Uppsökande verksamhet" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Somaya kvinno- och tjejjour Dnr 8.1.1­522/2018

§8 Qjouren Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Qjouren Dnr 8.1.1­524/2018

§9 Projektet "Projektutveckling av verksamheten" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen nxtME Dnr 8.1.1-525/2018

§10 Projektet ;Centralt verksamhetsstöd" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Convictus Dnr 8.1.1­-526/2018

§11 Villa Talita och Talita Center Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Talita Dnr 8.1.1­527/2018

§12 Projektet "Socialt ombud" Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Equal Dnr 8.1.1­528/2018

§13 Kafé i gemenskap Östermalm Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Ny Gemenskap Dnr 8.1.1­530/2018

§15 Organisations- och föreningsutskottets sammanträdestider år 2019 Dnr 1.2.1­400/2018

§17 Anmälan av protokollsjustering Utskottets protokoll