Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Storfors, Storforsplan 36 Farsta

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av

4 Utskottets frågor till förvaltningen

5 Fontänhuset Sköndal – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Fontänhuset Sköndal

6 Tilia Stockholm – ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tilia

7 Samtalsmottagningen i Stockholm – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Storasyster

Dnr 8.1.1-294/2020 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Projektet ”Utveckla Stockholms tjejjours flerspråkiga stöd”

Dnr 8.1.1-287/2020 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar– ansökan om förlängt tidsbegränsat bidrag från Insamlingsstiftelsen Choice

10 Ungdomsmentorer och högtidsfiranden – ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Nema Problema