Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2021-06-15

Sammanträde 2021-06-15

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Barn till hav och skog Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Rädda Barnen

6 Convictus Södermalm Ansökan om förlängt tidsbegränsat bidrag från föreningen Convictus

7 Samtalsmottagningen i Stockholm Ansökan om förlängt tidsbegränsat bidrag från föreningen Storasyster

8 Somaya center - mötesplats och Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Somayakompetenscenter

9 Projektet "Utveckla Stockholms tjejjours flerspråkiga stöd Stockholms tjejjour Utveckla flerspråkigt stöd