Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2022-12-14

Sammanträde 2022-12-14

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2023, 2024 och 2025

6 Föreningen Alla ska få mat – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Alla ska på mat

Dnr 8.1.1-422/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Killar.se samtalsmottagning – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Män för jämställdhet

Dnr 8.1.1-430/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Aktiviteter för barn och unga med hörselnedsättning eller språkstörning – Ansökan o m tidsbegränsat bidrag från DHB Östra, år 2

Dnr 8.1.1-540/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Somaya Center – m ötesplats och kompetenscenter – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Somaya år två

Dnr 8.1.1-537/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Uppsökande arbete bland ungdomar som har sex mot ersättning – Ansökan om tidsbegränsat bidrag för år två från föreningen Alltid Sedd

Dnr 8.1.1-538/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Existera – stödverksamhet för kvinnor som utsatts för könsstympning – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Existera år två

Dnr 8.1.1-539/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Pusselbiten – lek - och fritidsaktiviteter för barn på skyddade boenden – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från Rädda barnen

Dnr 8.1.1-543/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)