Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta servicehus, Elinsborgsbacken 7
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2019-01-31.pdf (181 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

2 Verksamhetsplan och budget 2019

Dnr 1.1-897/2018

Förslag till beslut
1. Verksamhetsplan 2019 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Omslutningsförändringar om 154,1 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen, se bilaga 3.
3. Ansökan om medel för kompetensutveckling görs hos kommunstyrelsen om sammanlagt 209 100 tkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för tryggt mottagande inom äldreomsorgen görs hos kommunstyrelsen om 1,2 mnkr.
5. Ansökan om medel för introduktionsförskola görs hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr, se bilaga 1.
6. Ansökan om medel för giftfri förskola görs hos kommunstyrelsen om 0,8 mnkr.
7. Ersättningsnivåer till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med bilaga 5.
8. Internkontrollplan 2019 godkänns, se bilaga 7.

3 Svar på remiss av Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende

Dnr 1.5.1-853/2018
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Reviderade instruktioner för näringslivsrådet

Dnr 1.1-875/2018

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta reviderade instruktioner för näringslivsrådet i enlighet med bilaga 1.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att upphäva tidigare instruktioner för näringslivsrådet.

5 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd 2019

Dnr 1.2.5-851/2018

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden utser tre ledamöter och tre ersättare till näringslivsråd 2019 namn meddelas vid sammanträdet.
2. Stadsdelsnämnden utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna namn meddelas vid sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Redovisning av Stockholmsenkäten 2018

Dnr 1.2.5-810/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av Stockholmsenkäten 2018.

7 Beslut om att utse skolchef för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-4/2019

Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse avdelningschefen för förskola för till skolchef för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar justera paragrafen omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om stadsbidrag för verksamheten personligt ombud

Dnr: 1.2.5-11/2019

Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av personligt ombud för 2018 och ansökan om statsbidrag för 2019 och översänder handlingarna till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Omedelbar justering.

9 Sammanställning av föreningsbidrag för 2019

Dnr 5.4-124/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att notera sammanställningen och lägga den till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Blåbandsförening

Dnr 5.4-912/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar 100 000 kr i föreningsbidrag till Spånga Blåbandsförening.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Finu

Dnr 5.4-899/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå FINU:s ansökan i sin helhet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Geesgud

Dnr 5.4-911/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja Geesguds ansökan med 10 000 kr i föreningsbidrag för genomförande aktiviteter riktade till kvinnor och ungdomar.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Gulan Förening i Stockholm

Dnr 5.4-913/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja Gulan förening i Stockholms ansökan med 10 000 kr i föreningsbidrag.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Internationella Bekantskaper

Dnr 5.4-910/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja ansökan från Internationella Bekantskaper med 150 000 kr i bidrag.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Järva Folkets Park

Dnr 5.4-906/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja ansökan från Järva Folkets park med 100 000 kr i bidrag.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Järva kultur och idrottsförening

Dnr 5.4-909/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag från Järva kultur och idrottsförening för år 2019.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Somaliska föräldrar och modersmålsförening

Dnr 5.4-898/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja ansökan från Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen med 260 000 kr i bidrag.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta United

Dnr 5.4-902/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå Tensta United IS ansökan om föreningsbidrag i sin helhet.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Folkdansgille

Dnr 5.4-905/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar Spånga Folkdansgille om 20 000 kr i sin helhet.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Medborgarhusförening

Dnr 5.4-907/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja Spånga Medborgarhusförening ansökan med 10 000 kr i föreningsbidrag.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Svensk Marockansk mångkulturell förening Atlas

Dnr 5.4-908/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag från Svensk Marockansk mångkulturell förening Atlas.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta 4H-klubb

Dnr 5.4-901/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja Tensta 4H-Klubb ansökan med 100 000 kr.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta Familjer och Ungdomsförening

Dnr 5.4-914/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar 50 000 kr i föreningsbidrag till familjer och ungdomsföreningen.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - The Global Village

Dnr 5.4-903/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja The Global Village ansökan med 100 000 kr i föreningsbidrag.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Vasalunds Stockholm IF

Dnr 5.4-928/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå Vasalund Stockholms IF ansökningar i sin helhet

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Verdandi

Dnr 5.4-900/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar 840 000 kr i föreningsbidrag till Verdandi för år 2019 enligt nedan:

1. Sommarverksamhet 270 000 kr
2. Lovverksamhet sportlov,
Påsklov, höstlov. 86 000 kr
3. Jullovsverksamhet 30 000 kr
4. Flickors verksamhet 80 000 kr
5. Integrationsprojektet
för kvinnor vi kan lära 80 000 kr
6. Ungdomsverksamheten
Unga röster skall höras! 300 000 kr

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Unga Örnar

Dnr 5.4-904/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja Tensta Unga örnars ansökan med 10 000 kr i föreningsbidrag.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Trygghetsringning

Dnr 5.4-670/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bevilja Spånga Trygghetsringnings ansökan om 40 000 kr i sin helhet.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29:b Fördelning av föreningsbidrag 2019 – Röda korset Spånga- kretsen

Dnr 5.4-340/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå Röda Korsets ansökan i sin helhet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Svar på medborgarförslag om gratis träning i Tensta simhall för pensionärer samt tillgång till hälsopedagog eller sjukgymnast

Dnr 1.2.4-740/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar mot bakgrund av vad som framkommit av förvaltningens beredning att medborgarförslaget ska anses besvarat.

31 Anmälningsärende avseende tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2018

Dnr 1.3.1-925/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av tillsynsplan för tobak (inklusive e-cigaretter) och folkölstillsyn till handlingarna.

32 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

Dnr 1.1-852/2018

Förslag till beslut omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden i sociala delegationen Annika Rosenberg (M), vice ordföranden i sociala delegationen Rashid Mohammed (V) och ledamoten Markku Sirviö (M) rätt att fatta beslut

enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas
enligt 13 § LVM överväga omedelbart omhändertagande
enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud
enligt 43 § 1st 2p LVU
begäran om biträde av polismyndighet, eller kriminalvård, för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande.
2. Stadsdelsnämnden delegerar till ordföranden i sociala delegationen Annika Rosenberg (M), vice ordföranden i sociala delegationen Rashid Mohammed (V) och ledamoten Markku Sirviö (M) rätt att fatta beslut
enligt 14 § 2 st 1p och 2p LVU
om umgängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort samt upphävande av beslut enligt samma lagrum
enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud
enligt 45 § 1st 1p och 2 p LVM
begäran om biträde av polismyndighet, eller kriminalvård, för transport till beslutad läkarundersökning, LVM-hem eller sjukhus
3. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda tjänstemän vid stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43§ LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Tjänstemän vid stadsdelsnämnden:
Helene Ghomri, Sara Jogestrand, Anne Hiller, Mari Sjöberg, Ann-Sofie Östling, Cecilia Grimelius, Frida Jonasson, Catrin Ahlman, Elinor Stjernswärd, Mia Lindgren, Maria Wendelstig, Hanna Lundblad och Sara Borgia.
4. Anmälan av beslut tagna genom förordnande och delegation ska ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
5. Tidigare beslut om delegation och förordnande enligt LVU och LVM upphör att gälla.
6. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-16/2019
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-39/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 14 november 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

37 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Svar på remiss av Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende

§5 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd 2019

§7 Beslut om att utse skolchef för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§9 Sammanställning av föreningsbidrag för 2019

§10 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Blåbandsförening

§11 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Finu

§12 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Geesgud

§13 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Gulan Förening i Stockholm

§14 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Internationella Bekantskaper

§15 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Järva Folkets Park

§16 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Järva kultur och idrottsförening

§17 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Somaliska föräldrar och modersmålsförening

§18 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta United

§19 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Folkdansgille

§20 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Medborgarhusförening

§21 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Svensk Marockansk mångkulturell förening Atlas

§22 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta 4H-klubb

§24 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta Familjer och Ungdomsförening

§25 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - The Global Village

§26 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Vasalunds Stockholm IF

§27 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Verdandi

§28 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Unga Örnar

§29 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Spånga Trygghetsringning

§29:B Fördelning av föreningsbidrag 2019 ­ Röda korset Spånga-kretsen

§30 Svar på medborgarförslag om gratis träning i Tensta simhall för pensionärer samt tillgång till hälsopedagog eller sjukgymnast

§31 Anmälningsärende avseende tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2018

§32 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

§33 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§34 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

§35 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2018

§36 Kurser och konferenser

§37 Information, nämndens och förvaltningens frågor