Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 18 december 2013.
Protokollet från sammanträdet den 28 november 2013 justerades
den 4 december 2013.

2 Svar på remiss om betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)

Dnr 777-2013-1.5.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

3 Svar angående remissen om riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Dnr 810-2013-1.5.3. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

4 Svar på medborgarförslag om trafikmiljön kring Tensta allé

Dnr 594-2013-1.6.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden vidarebefordrar medborgarförslaget till trafiknämnden.

5 Svar på skrivelse om säkerhetshöjande åtgärder på gatorna i Hjulsta

Dnr 779-2013-1.6.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
2. Stadsdelsnämnden vidarebefordrar skrivelsen till trafiknämnden.

6 Svar på medborgarförslag om att anlägga en idrottshall i Spånga

Dnr 637-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämndens överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet för kännedom till idrottsnämnden.

7 Nedskrivning av fordran

Dnr 838-2013-2.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att nedskriva upptagna fordringar om 465 244 kronor.

8 BRÅ protokoll 2013

Dnr 239-2013-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 7 oktober 2013 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av medborgarförslag

Dnr 842-2013-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att belysa vattentornet.

10 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2013

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

11 Information, kurser och konferenser

12 Nämndens och förvaltningens frågor

13 Verksamhetsplan och budget 2014

Dnr Förslag till beslut Omedelbar justering

14 System för internkontroll 2014

Dnr 699-2013-1.2. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner system för intern kontroll.

15 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Dnr 862-2013-1.1
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 26 november 2013.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 14.

5. Beslut tagna med delegation ska anmälas.

16 Föreningsbidrag 2014

Dnr 670-2013-5.4. Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt följande fördelning: - Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 160 000 kronor. - Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 95 000 kronor. - Tenstas familje- och ungdomsförening beviljas 10 000 kronor. - Al Hidaya beviljas 10 000 kronor. - Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen beviljas 100 000 kronor. - Gulan förening beviljas 10 000 kr - Grannstöd Spånga-Tensta beviljas 40 000 kronor. - Systrami beviljas 30 000 kronor. - Verdandi beviljas 455 000 kronor. - Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas 80 000 kronor. - Järva Folkets Park beviljas 80 000 kronor. - Spånga Folkdansgille beviljas 15 000 kronor. - Tensta 4H gård beviljas 10 000 kr - Eritreanska islamiska föreningen i Stockholm beviljas 10 000 kronor. - Nätverket för ungdomars framtid beviljas 5 000 kronor. - Somaliska Humanitär- och familjeförening beviljas 10 000 kronor. - Spånga Blåbandsförening beviljas 35 000 kronor. - Hela Människan beviljas 35 000 kronor. - Tenstas framtid beviljas 25 000 kronor. - Unga ledare beviljas 5 000 kr - Internationella bekantskaper beviljas 10 000 kr - Grekiska föreningen beviljas 20 000 kronor.

17 Svar på remiss om miljöbilsstrategi

Dnr 701-2013-1.5.3. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

18 Svar på remiss om remiss av överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Dnr 719-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

19:a Resa inom tjänsten till en Mutal Stydy Visit (MUST) till Glasgow 22-24 januari 2014

Dnr 879-2013-1.2.6

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar Medarbetar Maria Häggblom, Toni Mellblom, Liselotte Persson Öhrn, Annica Persson, Pasi Rosenqvist, Anna-Karin Svensson och Pernilla Söderberg att delta på en studie- och utvecklingsresa inom tjänsten till Glasgow 22-24 januari 2014 tillsammans med medarbetare från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Socialförvaltningen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19:b Månadsrapport november 2013

Dnr 885-2013-1.2.1

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2014.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (122 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)

§3 Svar angående remissen om riktlinjer för idéburen stadsförbättring

§4 Svar på medborgarförslag om trafikmiljön kring Tensta allé

§5 Svar på skrivelse om säkerhetshöjande åtgärder på gatorna i Hjulsta

§6 Svar på medborgarförslag om att anlägga en idrottshall i Spånga

§8 BRÅ protokoll 2013

§10 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2013

§11 Information, kurser och konferenser

§13 Verksamhetsplan och budget 2014

§15 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

§18 Svar på remiss om remiss av överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§19:a Resa inom tjänsten till en Mutal Study Visit (MUST) till Glasgow 22-24 januari 2014