Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2018-12-06

Sammanträde 2018-12-06

Datum
Klockan
Plats

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Verksamhetsplan och budget för 2019

§5 Kulturhusrådets protokoll

§6 Inkomna skrivelser, anmälan

§7 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019