Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018

5 Finansiell rapport augusti 2018

6 Sammanträdestider 2019

7 Upphandling av elarbeten

8 Upphandling av konsultmäklare

9 Kultuthusrådets protokoll

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018

§5 Finansiell rapport augusti 2018

§6 Sammanträdestider 2019

§7 Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Stadsholmen

§8 Upphandling av ramavtal avseende konsultmäklare inom AB Stadsholmen

§9 Kulturhusrådets protokoll, anmälan

§10 Inkomna skrivelser, anmälan