Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2016-05-09

Sammanträde 2016-05-09

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat, protokoll årsstämma utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Kristinebergs slott 10, Kungsholmen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

§1 Utseende av ordförande för styrelsens sammanträde

§2 Utseende av protokolljusterare

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

§6 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

§8 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Kristinebergs slott 10, Kungsholmen