Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Per Capsulam 2016-05-26

Per Capsulam 2016-05-26

Datum
Klockan
Plats

§1 Förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen