Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-03-20

Sammanträde 2017-03-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Årsbokslut 2016 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

5 Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2016 (Utskickat)

6 Genomförandebeslut gällande SISABs om-, tillbyggnad av Rödabergsskolan och Rödabergshallen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

7 Inriktningsbeslut gällande upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23 (Utskickat)

9 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
9 Bilaga 10a remissvar Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd och byggnadens energianvändning.pdf (1 843 kb) 9 Bilaga 10b remiss.pdf (3 469 kb) 9 Bilaga 11a remissvar Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning.pdf (290 kb) 9 Bilaga 11b remiss.pdf (3 687 kb) 9 Bilaga 12a remissvar EU-rättsakter.pdf (172 kb) 9 Bilaga 12b remiss.pdf (1 240 kb) 9 Bilaga 13a remissvar indexering av stadens miljömål.pdf (2 160 kb) 9 Bilaga 13b motion.pdf (54 kb) 9 Bilaga 14 Projektrapport från Stadsrevisionen Bostadsbyggandet stadsbyggnadsprocessen.pdf (750 kb) 9 Bilaga 15 Projektrapport från Stadsrevisionen Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft.pdf (349 kb) 9 Bilaga 1a remissvar Levande lokala centrum (1).pdf (1 760 kb) 9 Bilaga 1b remiss.pdf (173 kb) 9 Bilaga 1c remissbilaga.pdf (1 692 kb) 9 Bilaga 1d remissbilaga.pdf (968 kb) 9 Bilaga 2a remissvar Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling.pdf (726 kb) 9 Bilaga 2b remiss.pdf (1 653 kb) 9 Bilaga 3a remissvar strategi för ökad användning av solel....pdf (1 358 kb) 9 Bilaga 3b remiss.pdf (2 409 kb) 9 Bilaga 3c remissbilaga.pdf (1 190 kb) 9 Bilaga 3d remissbilaga.pdf (1 878 kb) 9 Bilaga 3e remissbilaga.pdf (687 kb) 9 Bilaga 3f remissbilaga.pdf (1 502 kb) 9 Bilaga 4a remissvar En svensk flygskatt.pdf (843 kb) 9 Bilaga 4b remiss.pdf (400 kb) 9 Bilaga 5a remissvar Taxi och samåkning.pdf (948 kb) 9 Bilaga 5b remiss.pdf (588 kb) 9 Bilaga 6a remissvar Boverkets förslag till allmänna råd om bredbandsanslutning.pdf (155 kb) 9 Bilaga 6b remiss.pdf (677 kb) 9 Bilaga 7a remissvar Miljözoner för lätta fordon.pdf (348 kb) 9 Bilaga 7b remiss.pdf (923 kb) 9 Bilaga 8a remissvar Strategi och riktlinjer för hantering av fordon.pdf (2 080 kb) 9 Bilaga 8b remiss.pdf (199 kb) 9 Bilaga 8c remissbilaga.pdf (32 kb) 9 Bilaga 8d remissbilaga.pdf (53 kb) 9 Bilaga 9a remissvar En översyn av lagstiftningen om företagsbot.pdf (431 kb) 9 Bilaga 9b remiss.pdf (1 185 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§9 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
9 Bilaga 10a remissvar Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd och byggnadens energianvändning.pdf (1 843 kb) 9 Bilaga 10b remiss.pdf (3 469 kb) 9 Bilaga 11a remissvar Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning.pdf (290 kb) 9 Bilaga 11b remiss.pdf (3 687 kb) 9 Bilaga 12a remissvar EU-rättsakter.pdf (172 kb) 9 Bilaga 12b remiss.pdf (1 240 kb) 9 Bilaga 13a remissvar indexering av stadens miljömål.pdf (2 160 kb) 9 Bilaga 13b motion.pdf (54 kb) 9 Bilaga 14 Projektrapport från Stadsrevisionen Bostadsbyggandet stadsbyggnadsprocessen.pdf (750 kb) 9 Bilaga 15 Projektrapport från Stadsrevisionen Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft.pdf (349 kb) 9 Bilaga 1a remissvar Levande lokala centrum (1).pdf (1 760 kb) 9 Bilaga 1b remiss.pdf (173 kb) 9 Bilaga 1c remissbilaga.pdf (1 692 kb) 9 Bilaga 1d remissbilaga.pdf (968 kb) 9 Bilaga 2a remissvar Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling.pdf (726 kb) 9 Bilaga 2b remiss.pdf (1 653 kb) 9 Bilaga 3a remissvar strategi för ökad användning av solel....pdf (1 358 kb) 9 Bilaga 3b remiss.pdf (2 409 kb) 9 Bilaga 3c remissbilaga.pdf (1 190 kb) 9 Bilaga 3d remissbilaga.pdf (1 878 kb) 9 Bilaga 3e remissbilaga.pdf (687 kb) 9 Bilaga 3f remissbilaga.pdf (1 502 kb) 9 Bilaga 4a remissvar En svensk flygskatt.pdf (843 kb) 9 Bilaga 4b remiss.pdf (400 kb) 9 Bilaga 5a remissvar Taxi och samåkning.pdf (948 kb) 9 Bilaga 5b remiss.pdf (588 kb) 9 Bilaga 6a remissvar Boverkets förslag till allmänna råd om bredbandsanslutning.pdf (155 kb) 9 Bilaga 6b remiss.pdf (677 kb) 9 Bilaga 7a remissvar Miljözoner för lätta fordon.pdf (348 kb) 9 Bilaga 7b remiss.pdf (923 kb) 9 Bilaga 8a remissvar Strategi och riktlinjer för hantering av fordon.pdf (2 080 kb) 9 Bilaga 8b remiss.pdf (199 kb) 9 Bilaga 8c remissbilaga.pdf (32 kb) 9 Bilaga 8d remissbilaga.pdf (53 kb) 9 Bilaga 9a remissvar En översyn av lagstiftningen om företagsbot.pdf (431 kb) 9 Bilaga 9b remiss.pdf (1 185 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20170320.pdf (186 kb)