Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2015-05-26

Sammanträde 2015-05-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholm Stadshus AB:s kontor

§1 Utseende av justeringsmän

§3 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling m.m

§8 Uppföljning av projekt

§9 Lägesrapport ägardirektiv