Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2015-11-24

Sammanträde 2015-11-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholm Stadshus AB:s kontor

3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

5 Sammanträdestider 2016

7 Rapport om förvaltning, utveckling och framtid

9 Redovisning av energi besparande åtgärder (delrapport)

§1 Utseende av justerare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

§5 Sammanträdestider 2016

§7 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§8 Uppföljning projekt

§9 Energibesparande åtgärder - delrapport