Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsesammanträde 2019-02-26

Styrelsesammanträde 2019-02-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset , 3 tr

3 Bokslut och årsredovisning 2018

4 Granskningspromemoria Stadsrevisionen

6 Finansiell månadsrapport januari 2019

7 Internkontrollplan 2019

8 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2019

9 Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden mm. Två aktieöverlåtelseavtal, det ena mellan Staden och Atrium Ljungberg AB, och det andra mellan S:t Erik Markutveckling AB och staden å den ena sidan och Atrium Ljungberg AB å den andra sidan.

10 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

12 Kompletterande ägardirektiv

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Bokslut och årsredovisning 2018

§4 Granskningspromemoria Stadsrevisionen

§5 Stämmoombud 2019

§6 Finansiell månadsrapport januari 2019

§7 Internkontrollplan 2019

§8 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2019

§9 Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden mm. Två aktieöverlåtelseavtal, det ena mellan Staden och Atrium Ljungberg AB, och det andra mellan S:t Erik Markutveckling AB och staden å den ena sidan och Atrium Ljungberg AB å den andra sidan

§10 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§11 Uppföljning av projekt

§12 Kompletterande ägardirektiv