Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2020-03-03

Sammanträde 2020-03-03

Datum
Klockan
10:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr

3 Val av styrelseledamöter och suppleanter

11 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

12 Uppföljning av projekt - Sekretess

13 Försäljning av Fastighets AB G -mästaren - Sekretess

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§11 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§12 Uppföljning av projekt

§13 Försäljning av Fastighets AB G -mästaren

§14 Anmälan av remissvar