Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2021-03-10

Sammanträde 2021-03-10

Datum
Klockan
10:00
Plats

6 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

7 Förvaltningsrapport 2020

8 Uppföljning av projekt - sekretess

10 Anmälan av kompletterande ägardirektiv

11 Strategi för långtidslagring av digital information

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§6 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2021

§7 Förvaltningsrapport 2020

§8 Uppföljning av projekt

§9 Anmälan av remissvar

§10 Kompletterande ägardirektiv