Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2022-06-02

Sammanträde 2022-06-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

2 Utseende av sekreterare och justerare

3 Föregående protokoll 3/2022

4 Yttrande över Årsrapport från stadsrevisionen

7 Genomförandeprogram för anläggande av laddinfrastruktur

Utsänt
Bilaga 1 och 2 SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Reviderat genomförandebeslut Örtuglandet

Utsänt
Bilaga 1 SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Lägesrapport - Stora investeringsprojekt för T1 2022

Utsänt
Bilaga 1 SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Rapport kring bolagets säkerhetsarbete

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser