Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2022-09-07

Sammanträde 2022-09-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

2 Utseende av sekreterare och justerare

3 Föregående protokoll 4 och 5/2022

4 Justering budgetinriktning 2023-2025

6 Resultat årlig hyresgästundersökning

8 Genomförandebeslut fastigheten Bjurbäcken 10

Utsänt Bilaga 1 - SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Rapport, vårt arbete kring klimat och miljö

10 Lägesrapport solcellsutbyggnad

11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser