Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2022-12-08

Sammanträde 2022-12-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stockholmshem

3 Föregående protokoll 8/2022

4 Utökad investering, nyproduktion av nytt kontor och bostäder i centrala Skärholmen

Utsänt Sekretess på bilaga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 8/2022

§4 Utökad investering, nyproduktion av nytt kontor och bostäder i centrala

§5 Finansiell månadsrapport oktober

§6 Budget och verksamhetsplan 2022

§7 Lägesrapport nyproduktion

§8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser