Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
16:00
Plats

4 Utseende av sekreterare för mötet (muntligt)

5 Anmälan av finansrapport per 2015-12-31 (utsänds senare)

7 Förvärv av fastigheten Vårdhemmet (utsänt) SEKRETESS

8 Anmälan angående remisser (utsänt)

9 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

§2 Utseende av justeringsmän

§4 Utseende av sekreterare för mötet

§7 Förvärv av fastigheten Vårdhemmet SEKRETESS

§8 Anmälan angående remisser

§9 Kompletterande ägardirektiv