Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-02-09

Sammanträde 2017-02-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

4 Föregående protokoll 8/2016 (utsänt)

5 Beslut om revidering av projekt Monumentet 32 (utsänt), SEKRETESS

6 Beslut om upphandling Mullvadsberget 29 (utsänt), SEKRETESS

9 Beslutsordning Stockholmshusen (utsänt)

10 Slutredovisning Töfsingdalen (utsänt)

11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av sekreterare

§3 Utseende av justerare

§4 Föregående protokoll 8/2016

§5 Beslut om revidering av projekt Monumentet 32

§6 Beslut om upphandling Mullvadsberget 29

§9 Beslutsordning Stockholmshusen

§10 Slutredovisning Töfsingedalen

§11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser