Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

4 Föregående protokoll 1/2017 (utsänt)

5 Revisorernas genomgång (muntligt)

6 Förslag till årsredovisning för 2016 (utsänt)

7 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2016 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns "Granskningspromemoria 2016" (utsänt)

10 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

12 Slutredovisning Golvläggaren (utsänt)

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av sekreterare

§3 Utseende av justerare

§4 Föregående protokoll 1/2017

§5 Revisorernas genomgång

§10 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen

§12 Slutredovisning Golvläggaren

§13 Kompletterande ägardirektiv

§14 Anmälan inkomna och besvarade remisser