Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2020-12-03

Sammanträde 2020-12-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

3 Föregående protokoll 6/2020 (utsänt)

4 Beslut angående hantering av budget och verksamhetsplan 2021 , och limit för 2021 (utsänt)

6 Förvärv av bolag för paketering av fastigheter inför avyttring av fastigheter.

7 Beslut om försäljning av ej strategiska fastigheter (utsänt) SEKRETESS

9 Sammanträdesdagar 2021 (utsänt)

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

11 Rapport påbyggnad platta tak (muntligt)

12 Rapport om nya lagstiftningens effekt på oriktiga hyresförhållanden (muntligt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 6/2020

§4 Beslut angående hantering av budget och verksamhetsplan 2021, och limit för 2021 (utsänt)

§6 Förvärv av bolag för paketering av fastigheter inför avyttring av fastigheter.

§7 Beslut om försäljning av ej strategiska fastigheter SEKRETESS

§9 Sammanträdesdagar 2021

§10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§11 Rapport påbyggnad platta tak

§12 Rapport om nya lagstiftningens effekt på oriktiga hyresförhållanden