Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2022-06-02

Sammanträde 2022-06-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

2 Utseende av sekreterare och justerare

3 Föregående protokoll 3/2022

4 Yttrande över Årsrapport från stadsrevisionen

7 Genomförandeprogram för anläggande av laddinfrastruktur

Utsänt
Bilaga 1 och 2 SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Reviderat genomförandebeslut Örtuglandet

Utsänt
Bilaga 1 SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Lägesrapport - Stora investeringsprojekt för T1 2022

Utsänt
Bilaga 1 SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Rapport kring bolagets säkerhetsarbete

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§2 Utseende av sekreterare och justerare

§3 Föregående protokoll 3/2022

§4 Yttrande över Årsrapport från stadsrevisionen

§5 Tertialrapport 1 för perioden 1 januari – 30 april 2022

§6 Anmälan av finansrapport per 2022-04-30 inklusive anmälan av Finanspolicy

§7 Genomförandeprogram för anläggande av laddinfrastruktur

§8 Anmälan av protokoll från Stockholmshems årsstämma samt dotterbolagen

§9 Årlig översyn av bolagets policydokument

§10 Reviderat genomförandebeslut Örtuglandet

§11 Lägesrapport – Stora investeringsprojekt för T1 2022

§12 Lägesrapport – Nyproduktionsportfölj

§13 Rapport kring bolagets säkerhetsarbete

§14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser