Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2009-09-29

Sammanträde 2009-09-29

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

4 Delårsrapport till Bolagsverket

5 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2010

6 Yttrande över Sveriges Centralförening för Idrottens Främjandes ansökan om stöd till Evenemang

8 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

9 Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet/anmälan om kompletterande ägardirektiv

10 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar/anmälan om kompletterande ägardirektiv

11 JO-anmälan av Stockholms stad

12 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

13 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Muntlig rapport om Amsterdam

15 Rapport från Stockholm Visitors Board

16 Rapport från Stockholm Business Region Development