Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

3 Utseende av protokolljusterare

Anmälningsärenden

8 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

9 Anmälan om ändring av tidpunkt för genomförande av evenemanget Stockholm Motor Week

10 Rapport från Stockholm Visitors Board

11 Rapport från Stockholm Business Region Development

13 Rådet för funktionshinderfrågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (155 kb)

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare

§8 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

§9 Anmälan om ändring av tidpunkt för genomförande av evenemanget Stockholm Motor Week

§10 Rapport från Stockholm Visitors Board

§11 Rapport från Stockholm Business Region Development

§13 Rådet för funktionshinderfrågor