Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2015-03-03

Sammanträde 2015-03-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stockholm Business Region

3 Utseende av protokolljusterare

5 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2014 för Stockholm Business Region

6 Revisionskontorets granskningspromemoria 2014 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2014

7 Redovisning av 2014 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

8 Jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region 2015 - 2017

10 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region inom Stockholm Business Region

11 Förslag på tidigarelagda sammanträdestider för styrelsen mellan maj - december 2015

12 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

13 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

14 Anmälan av VDs resor i tjänsten 2014

16 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

17 Rapport från Stockholm Visitors Board

18 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Skrivelse SBR 150303.pdf (217 kb)

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2014 för Stockholm Business Region

§7 Redovisning av 2014 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business

§8 Jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region 2015-2017 SBR 1.3.1-59/2015

§10 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region SBR 1.3.1-69/2015

§11 Förslag på tidigarelagda sammanträdestider för styrelsen mellan maj - december 2015 SBR 1.3.2-392:10/2015

§12 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang SBR 3.8.3-72:10/2015

§13 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang SBR 3.8.3-66:10/2015

§14 Anmälan av VDs resor i tjänsten 2014 SBR 1.4-58/2015

§16 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-25/2015

§17 Rapport från Stockholm Visitors Board

§18 Rapport från Stockholm Business Region Development