Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal. plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Muntlig föredragning av revisorerna från Revisionskontoret och Ernst & Young.

5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2015 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2015

7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2015 för Stockholm Business Region AB

8 Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

9 Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region 2015

10 Förslag till namnbyte på dotterbolagen Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB samt organisationsförändring vid Stockholm Business Region

12 Svar på skrivelse från Anna König Jerlmyr (M) m.fl.

13 Yttrande över ÖTILLÖ AB:s ansökan om stöd till evenemang (ÖTILLÖ 2016)

14 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Bauhaus Athletics 2016)

15 Yttrande över Stockholms Travsällskaps ansökan om stöd till evenemang (Elitloppet 2016)

17 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

18 Muntlig rapport från Stockholm Visitors Board

19 Muntlig rapport från Stockholm Business Region Development

20 Muntlig rapport om Eurovision Song Contest 2016

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Muntlig föredragning av revisorerna från Revisionskontoret och Ernst & Young

§8 Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

§9 Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region

§10 Förslag till namnbyte på dotterbolagen Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB samt organisationsförändring vid Stockholm Business Region

§13 Yttrande över ÖTILLÖ AB:s ansökan om stöd till evenemang

§14 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

§15 Yttrande över Stockholms Travsällskaps ansökan om stöd till evenemang

§17 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§18 Rapport från Stockholm Visitors Board

§19 Rapport från Stockholm Business Region Development

§20 Rapport om Eurovision Song Contest