Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2016-12-06

Sammanträde 2016-12-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal. plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

6 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2017

7 Personalpolicy för Stockholms stad

8 Reviderade arkivregler för Stockholms stad

9 Delrapport Start-up strategi

11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region

13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region

14 Stockholms Accelerationsstipendium 2016

15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

16 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§6 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2017

§9 Delrapport Start-up strategi

§11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region

§13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Regions

§15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§16 Muntlig rapport från Invest Stockholm