Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2017-02-07

Sammanträde 2017-02-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

4 Muntlig rapport avseende datacenter, Torbjörn Bengtsson Invest Stockholm

Beslutsärenden

5 Förslag till start-up strategi för Stockholms stad

7 Yttrande över Svenska Fotbollförbundets ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

8 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

9 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

10 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

11 Klimatkompensation avseende flygresor i tjänsten

12 Beslut fattade i enlighet med delegationsordningen

13 Presidiebeslut avseende Stockholms stads Innovationsstipendium 2016

14 Muntlig rapport från Visit Stockholm

15 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Muntlig rapport avseende datacenter, Torbjörn Bengtsson Invest Stockholm

§5 Förslag till startup strategi för Stockholms stad SBR 1.3.1-299:10/2016

§7 Yttrande över Svenska Fotbollsförbundets ansökan om stöd till evenemang (UEFA Europa League Final 2017) SBR 3.8.3-19:10/2017

§9 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-17/2017

§10 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd SBR 1.3.1-18/2017

§11 Klimatkompensation avseende flygresor i tjänsten SBR 1.2-6/2017

§12 Beslut fattade i enlighet med delegationsordningen SBR 1.4-332/2016

§13 Presidiebeslut avseende Stockholms stads Innovationsstipendium 2016 SBR 3.11.5-254:50/2016

§14 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§15 Muntlig rapport från Invest Stockholm