Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Plats meddelas senare

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Utfallsrapport tertial 2 2020 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

6 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

8 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholms stads personalpolicy, Stockholms stads kemikalieplan 2020 – 2023, Policy för Stockholms stads konton i sociala medier

Anmälningsärenden

9 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

10 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd

12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

13 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Utfallsrapport tertial 2 2020 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

§6 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholm stads säkerhetsprogram 2020-2023

§8 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv. Stockholms stads personalpolicy, Stockholms stads kemikalieplan 2020 – 2023, Policy för Stockholms stads konton i sociala medier

§9 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§13 Muntlig rapport från Invest Stockholm