Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2013-09-23

Sammanträde 2013-09-23

Datum
Klockan
Plats

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2013 (utsändes senare)

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 28 november 2013 kl. 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§7 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2013