Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde/Styrelsekonferens 2016-01-28

Sammanträde/Styrelsekonferens 2016-01-28

Datum
Klockan
09:00
Plats
Konferensanläggning Säby Säteri

Styrelsemöte kl 16:30

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Remiss av Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 (utsänd)

10 Remiss av motion om möjligheterna till bad i Hammarby Sjöstad (utsänd)

11 Remiss av motion om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum (utsänd)

12 Remiss av Utvärdering av feriejobb för unga (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte onsdagen den 9 mars 2016 kl. 9.00.

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§7 Remiss av Inriktnngsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029