Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2016-09-26

Sammanträde 2016-09-26

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

9 Remiss av motion (2016:61) om utveckling av Skeppsbron (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsänd; föredragande Per Ling-Vannerus)
c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsänd; föredragande Per Ling-Vannerus)
d. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (utsänd; föredragande Per Ling-Vannerus)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte (om behov finns): tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 9.00 med möjlighet att efter sammanträdets avslutande delta i invigning av Värtaterminalen kl.11.30.

12 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

§7 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016 (utsänt)

§8 Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utsänt)

§9 Remiss av motion (2016:61) om utveckling av Skeppsbron (utsänd)